Geschiedenis twintigste eeuw

Alphen, H.A. van World Federation of Neurosurgical Societies 1955-2005 2005 | € 45,00* | ISBN 90 77157 02 6 ¶ Bak, Peter Adullam. Pionier in de vrouwenopvang 1969-1993 2009 | 64 pag.,| met illustraties | € 19,50 | ISBN 978 90 77246 32 0 Bak, Peter en Bram Kout Pancrassers onder de wapenen in de tropen 1946-1962 2010 | 192 pag. | met illustraties | € 15,00. Wordt geleverd via: jacoba.bruntink@gmail.com | ISBN 978 90 77246 41 2 Bak, Peter Bak en Rolf van der Woude School gemaakt. Groenhorst College 1990-2004 2004 | ISBN 9077246 04 5 ¶ Bornebroek, Arno In de geest van de dominee. Idealen en projecten 1911-2011. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Van Coeverden Adriani Stichting, 2011 | 102 pag. | ISBN 978 90 77246 48 1 ¶ Bruijn, J. de Ridders van het recht Rede bij het afscheid als hoogleraar politieke geschiedenis aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 23 januari 2015 32 pag. | €15,00 | ISBN 978 90 77246 72 6 Dillingh, Peter Kuyper achterna. Een stadswandeling door het Amsterdam van Abraham Kuyper 2007 | 32 pag. | € 5,00 | ISBN 978 90 77246 21 4 ¶ Dorsman, Leen, Joris van Eijnatten, Hendrik Henrichs, Jeroen Koch, Willemijn Ruberg en Jaap Verheul Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein Opstellen voor Ed Jonker bij zijn afscheid als hoogleraar Grondslagen en Geschiedenis van de Geschiedbeoefening aan de Universiteit Utrecht 168 pag. | Niet in de handel | ISBN 978 90 77246 73 3 Hattum, Marinus van, Monique van Rooijen, Joris van Eijnatten en George Harinck (red.) Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008 2008 | 320 pag. | met illustraties | € 25,00* | ISBN 978 90 77246 24 5 Harinck, George Tussen Barmen en Amsterdam 2003 | 24 pag. | ISBN 90 77246 02 9 ¶ Harinck, George Waar komt het VU-kabinet vandaan? Over de traditie van het neocalvinisme 2007 | 32 pag. | € 10,00 | ISBN 978 90 77246 22 1 ¶ Kuiper, D.Th. Kuiper en J.H. Dondorp (red.) Tussen rentmeester en tollenaar (Jaarverslagen van J. Boomsma) 2003, 64 pag. ISBN 90 77246 03 7 ¶ Nieuwenhuis, Anne & Annemarie Vels Heijn Bolgewassen Verbeeld Honderd Sterstukken uit de CollectieNieuwenhuis 126 pag. | met illustraties | €29,75* | ISBN 978 90 77246 74 0 Polak, H.M. en P.W. van Trigt Bijna honderd jaar... De geschiedenis van het pensioenfonds van de Joodse Gemeente Amsterdam 1911-2009 2009 | 80 pag. | € 15,00 | ISBN 978 90 77246 35 1 Toespraken gehouden op 5 november 2008 in de Groote Kerk te Maassluis bij de onthulling van het standbeeld van Abraham Kuyper en de presentatie van het boek Abraham Kuyper. Een beeldbiografie 32 pag. | 2009 | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 30 6 Sjenitzer, Tineke Traces of Sephardi. Jewish presence in the Dominican Republic; contributions of Henry Ucko 2017 | 98 pagina's | € 15,00 | ISBN 978 90 77246 82 3 Verbeek, Nico De baronnen van de cocaïne 2001 | 344 pag. | € 10,00 | ISBN 90 80518 03 4 ¶ Woude, Rolf van der In dienst van de naaste. Geschiedenis van de afdeling Zaandam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium 1884 - 25 januari - 2013 2013 | 176 pag. | met illustraties | € 25,00 (inclusief portokosten) ISBN 978 90 77246 54 2

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, of stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info@zaakhaes.nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 4,00 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met een * is dat bedrag € 5,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Boekhandel

Mail voor de voorwaarden

 

Contact en meer

E-mail: info@zaakhaes.nl

Kamer van Koophandel 33 29 60 53

 

 

Webontwerp en -bouw

Jannie de Groot