Europa

Bodegraven, Anna van, en Tjeerd Hoekstra (red.)

Klamer vs. Kapteyn

Wat voor een Europa wilt u? VDE-Cahiers 7

48 pag. | €10,00 | ISBN 978 90 77246 69 6

 

Beus, Jos de

Het grote Europese gedrang. Hoe Nederland schippert tussen Europese schaalvergroting en nationalistische terugslag

VDE-Europalezing 2006 | 24 pag | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 11 5

 

Bodegraven, Anna van, Tjeerd Hoekstra en Paul Kapteyn (red.)

De hete brij van Europa. Verkiezingen 4 juni 2009

Amsterdam 2009 | 48 pag. | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 31 3

 

Hennis-Plasschaert, Jeanine

Europa ligt niet op Mars: wij zijn Europa!

VDE-Europalezing 2012. | 32 pag. | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 64 1

 

Hoekstra, Tjeerd (red.)

Café Europa 2008-2009

2010 | 52 pag. | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 40 5

 

Holman, Otto

Naar een Hobbesiaans Europa?

VDE-Europalezing 2011 | 32 pag. | 2012 | € 6,00

ISBN 978 90 77246 51 1

 

Jurgens, E.C.M.

De Europese Unie heeft een onparlementair stelsel: terug naar de nationale parlementen!

VDE-Europalezing 2004 | 2005 | 24 pag. | € 6,00 | ISBN 9077246 08 8

 

Kapteyn, Paul (red.)

In de spagaat: tussen Europa en Nederland. Tien jaar Europa-debat Vereniging Democratisch Europa

2009 | 64 pag. | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 34 4

 

Kapteyn, Paul

Europees manifest

2009 | 36 pag. | € 6,00, | ISBN 978 90 77246 29 0

 

Kapteyn, Paul

De Europese eigenaardigheid / The European Singularity

2014 | 64 pag. | €10,00, | ISBN 978 90 77246 63 4

 

Kok, Wim, Hans Wijers, Ruud Lubbers, Jérôme Heldring en Paul Kapteyn

Europa hoe bestaat het. Documentaire over de Europese integratie.

Werkboek en DVD | ISBN 978 90 77246 53 5 | Bestellen via VDE

 

Sap, J.W.

De instellingen en de Europese Grondwet. Tekst en commentaar. 2006

122 pag. | € 10,00 | ISBN 9077246 10 X

 

Sap, J.W.

Een Nederlandse Ontwerp-Grondwet

2006 | 52 pag. | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 14 6

 

Sap, J.W.

De Maria Code. Het symbool op de Europaavlag

Amsterdam 2013 | € 10,00 | ISBN 978 90 77246 56 6

 

Sap, Jan Willem

Zwitserland als model voor een federaal europa / Switzerland as the model for a federal Europe

VDE-Europalezing 2013 | 48 & 48 pag. | €10,00 | ISBN 978 90 77246 67 2

 

Timmermans, Frans

President Obama als een kans voor Europa

2009 | 16 pag. | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 28 3

 

 

 

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, of stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info@zaakhaes.nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 4,50 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met een * is dat bedrag € 6,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Boekhandel

Mail voor de voorwaarden

 

Contact en meer

E-mail: info@zaakhaes.nl

Kamer v Koophandel 33 29 60 53

 

 

Webontwerp en -bouw

Jannie de Groot