Filosofie en mentaliteitsgeschiedenis

Bril, K.A. (red)

D.H.Th. Vollenhoven. De probleemhistorische Methode en de geschiedenis van de wijsbegeerte

2005 | 182 pag. | € 19.00 | ISBN 90 77157 03 4

 

Bril, K.A. (red)

D.H.Th. Vollenhoven, The Problem-Historical Method and the History of Philosopy

2005 | 178 pag. | € 19.00 | ISBN 9077157050

 

Bril, K.A. (red)

Wijsgerig woordenboek

2005 | 472 pag. | € 37,50* | ISBN 90 77157 04 2

 

Bril, K.A. en R.A. Nijhoff

D.H.Th. Vollenhoven, Gastcolleges wijsbegeerte. Erfenis voor het heden

2011 | 292 pag. | € 32,59* | ISBN 978 90 77157 00 8

 

Bril, K.A. Bril en P.J. Boonstra (red.)

D.H.Th. Vollenhoven. Schematische kaarten. Filosofische concepties in probleemhistorisch verband

2000, 422 pag. € 26,00* ISBN 90 80518 02 6

 

Bruijn, J. de en R.E. van der Woude (red.)

Het dilemma van maatschappelijk ondernemen

2002 | 72 pag. | € 15,00 | ISBN 90 77246  01 0

 

Bart Voorsluis

Grensgebied

Publieksactiviteiten van de VU-Vereniging over wetenschap en samenleving

112 pagina's | €17,50 | ISBN 978 9076093 66 5

Verkrijgbaar o.a. bij de VU Boekhandel

 

Woudenberg, R. van

Ontwerp en toeval in de wereld

2002 | ISBN 90 80518 08 5

 

Zwaan, J.

Alexander Sizoo. Calvinistisch Classicus

2007 | 170 pag. | € 17,50 | ISBN 978 90 77157 07 7

 

 

 

 

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, of stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info@zaakhaes.nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 4,50 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met een * is dat bedrag € 6,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Boekhandel

Mail voor de voorwaarden

 

Contact en meer

E-mail: info@zaakhaes.nl

Kamer v Koophandel 33 29 60 53

 

 

Webontwerp en -bouw

Jannie de Groot