Geschiedenis twintigste eeuw

Alphen, H.A. van

World Federation of Neurosurgical Societies 1955-2005

2005 | ISBN 90 77157 02 6

 

Bak, Peter

Adullam. Pionier in de vrouwenopvang 1969-1993

2009 | 64 pag.,| met illustraties | € 19,50 | ISBN 978 90 77246 32 0

 

Bak, Peter en Bram Kout

Pancrassers onder de wapenen in de tropen 1946-1962

2010 | 192 pag. | met illustraties | € 15,00. Wordt geleverd via: jacoba.bruntink@gmail.com | ISBN 978 90 77246 41 2

 

Bak, Peter Bak en Rolf van der Woude

School gemaakt. Groenhorst College 1990-2004

2004 | ISBN 9077246 04 5

 

Bornebroek, Arno

In de geest van de dominee. Idealen en projecten 1911-2011.

Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Van Coeverden Adriani Stichting,

2011 | 102 pag. | ISBN 978 90 77246 48 1

 

Bruijn, J. de

Ridders van het recht

Rede bij het afscheid als hoogleraar politieke geschiedenis aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 23 januari 2015

32 pag. | €15,00 | ISBN 978 90 77246 72 6

 

Dillingh, Peter

Kuyper achterna. Een stadswandeling door het Amsterdam van Abraham Kuyper

2007 | 32 pag. | ISBN 978 90 77246  21 4

 

Dorsman, Leen, Joris van Eijnatten, Hendrik Henrichs, Jeroen Koch, Willemijn Ruberg en Jaap Verheul

Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein

Opstellen voor Ed Jonker bij zijn afscheid als hoogleraar Grondslagen en Geschiedenis van de Geschiedbeoefening aan de Universiteit Utrecht

168 pag. | Niet in de handel | ISBN 978 90 77246 73 3

 

Hattum, Marinus van, Monique van Rooijen, Joris van Eijnatten en George Harinck (red.)

Een eeuw rare kostgangers. Vereniging Het Bilderdijk-Museum 1908-2008

2008 | 320 pag. | met illustraties | € 25,00* | ISBN 978 90 77246 24 5

 

Harinck, George

Tussen Barmen en Amsterdam

2003 | 24 pag. | ISBN 90 77246  02 9

 

Harinck, George

Waar komt het VU-kabinet vandaan? Over de traditie van het neocalvinisme

2007 | 32 pag. | € 10,00 | ISBN 978 90 77246  22 1

 

Kuiper, D.Th. Kuiper en J.H. Dondorp (red.)

Tussen rentmeester en tollenaar (Jaarverslagen van J. Boomsma)

2003, 64 pag. ISBN 90 77246  03 7

 

Nieuwenhuis, Anne & Annemarie Vels Heijn

Bolgewassen Verbeeld

Honderd Sterstukken uit de CollectieNieuwenhuis

126 pag. | met illustraties | €29,75* | ISBN 978 90 77246 74 0

 

Polak, H.M. en P.W. van Trigt

Bijna honderd jaar... De geschiedenis van het pensioenfonds van de Joodse Gemeente Amsterdam 1911-2009

2009 | 80 pag. | € 15,00 | ISBN 978 90 77246 35 1

 

Toespraken gehouden op 5 november 2008 in de Groote Kerk te Maassluis bij de onthulling van het standbeeld van Abraham Kuyper en de presentatie van het boek Abraham Kuyper. Een beeldbiografie

32 pag. | 2009 | € 6,00 | ISBN 978 90 77246 30 6

 

Sjenitzer, Tineke

Traces of Sephardi. Jewish presence in the Dominican Republic; contributions of Henry Ucko

2017 | 98 pagina's | € 15,00 | ISBN 978 90 77246 82 3

 

Verbeek, Nico

De baronnen van de cocaïne

2001 | 344 pag. | € 10,00 | ISBN 90 80518 03 4

 

Woude, Rolf van der

In dienst van de naaste. Geschiedenis van de afdeling Zaandam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium 1884 - 25 januari - 2013

2013 | 176 pag. | met illustraties | € 25,00 (inclusief portokosten)

ISBN 978 90 77246 54 2

 

 

 

 

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, of stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info@zaakhaes.nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 4,50 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met een * is dat bedrag € 6,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Boekhandel

Mail voor de voorwaarden

 

Contact en meer

E-mail: info@zaakhaes.nl

Kamer v Koophandel 33 29 60 53

 

 

Webontwerp en -bouw

Jannie de Groot