Nieuwe uitgaven

Jan Sap, Operazangeres Fien Sap (1911-1998). Een biografische schetsGeïllustreerd; 52 pagina’s; ISBN 978 90 83277 62 2; prijs € 10,00; Boekhandelskorting (20%) vanaf 3 exemplaren

 

Deze biografische schets biedt een herinnering aan het leven van Fien Sap (Gouda 1911-’s-Gravenhage 1998), de zingende dochter van ds. Tjakke Sap. Fien Sap volgde haar muzikale opleiding in Duitsland en had daar een carrière als operazangeres. Begin jaren zestig van de twintigste eeuw verwierf zij ook in Nederland bekendheid als een dramatische alt met een warm timbre en beeldend vermogen, met name door haar optredens als solist in Der Zigeunerbaron en de Matthäus-Passion.

 

Ds. Jan Sap (1932-2007) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was predikant bij de Gereformeerde Kerken in Nederland te Arum, Bergen (nh), Delfzijl (standplaats Liverpool, voor de geestelijke verzorging van de zeevarenden ter kustvaart, tevens belast met de geestelijke verzorging van de verstrooiden in Lancashire), Bellingwolde (tevens voor de evangelisatie in de classis Winschoten), Bunnik en Holwerd. Van zijn hand verscheen Het geloof dat baat. Een bundel artikelen (Kampen, 1998).

 

De tekst   werd bezorgd en geredigeerd door Nyckele Sap

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cees Houtman, Kerst, Pasen en Pinksteren in zondagsschoolboekjes en andere negentiende-eeuwse lectuur  voor de jeugd

Geïllustreerd (deels in kleur); 346 pagina’s;  ISBN 978 90 77246 98 6; prijs € 25,00.

 

Uit de inleiding:

In dit boek wordt een verguisd en vrijwel vergeten literair genre van de jeugdlectuur, het zondagsschoolboekje, onder het stof vandaan gehaald en op zijn merites beoordeeld.1 Het genre ontstond in de jaren zestig van de negentiende eeuw en had zijn ontstaan te danken aan druktechnische vernieuwingen, de introductie van de snelpers en de beschikbaarheid van goedkoop papier op basis van cellulose en houtslijp. Die maakten een hoge productie tegen een lage prijs mogelijk. De massaliteratuur deed zijn intrede. De evangelisatie maakte er dankbaar gebruik van, ook ten behoeve van de zondagsschool, een belangrijke afnemer van stichtelijke lectuur en de instelling waaraan het in dit boek besproken genre zijn naam heeft te danken.

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieke Atmadja, Geheelde pijn, ver verlangen. Ouderen in Nederland met een Indonesische achtergrond

Geïllustreerd; 120 pagina’s; ISBN 978 90 83277 60 8; Prijs: € 19,50.

 

 

Uit de inleiding:

Migranten uit Indonesië en oud worden in Nederland

Nederland en Indonesië, dat is door de eeuwen heen een lang en gezamenlijk verhaal. Eigenlijk is het feit dat dat verhaal er is het enige waar we het over eens kunnen zijn. Want ook de geschiedenis van Neder–land en Indonesië wordt getekend door verschillende gebeurtenissen, oorlogen en opstanden en de daarbij behorende verschillende zienswijzen. In dat geza–menlijke verhaal is het maar net welke positie iemand, zijn of haar ouders of grootouders, innam of innamen. Zo kan het beeld dat iemand van de geschiedenis heeft erg verschillend zijn. In Nederland is dat beeld lange tijd bepaald door ‘tempo doeloe.’

 

* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sap, Jan Willem

De nationale poort van Europees burgerschap

VDE-Europalezing 2022 | 44 | €10,00 | ISBN 978 90 83277 61 5

 

* * *

 

 

2022

 • ‘Er lag vreemde dreiging over alles’ Levensbeschrijvingen van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog uit de gemeenschap van de Theologische Universiteit Kampen
  George Harinck (red.) Met bijdragen van Wim Berkelaar, Sietse P. Geertsema, George Harinck, Geert C. Hovingh, Hans van der Jagt, Tjeerd de Jong, Gert van Klinken, Reinder Jan van der Kluit en Hans Werkman. Geïllustreerd. 168 pagina’s. ISBN 978 90 7724697 9. Prijs € 24,50. Druk: Probook Utrecht. De namen van de gevallenen: H.A. van Andel, R.J. Dam, K. van Dijk, W.J. van Enk, M. Geertsema, J. Kapteyn, J. de Koning, S.O. Los, G.Chr.H. Plantagie, W. Reinders, B.M. Schuurman, K. Sietsma, R.J. van der Veen, W.H. van der Vegt en P.H. Wolfert

2021

 • J.L. Nierstrasz Junior, Frans Naerebout.
  Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum, geïllustreerd (deels in kleur), 32 en 252 pagina's. ISBN 978 90 77246 94 8. Amstelveen 2021
  Prijs €15,00
 • Rob van den Hoven

2020

 • Ab Flipse en Bert Lever (red.) Abraham Kuyper en de dood. Herdenken bij het graf van een theoloog, journalist, universiteitsstichter en staatsman, 2021, 48 pag. | ISBN 978 90 77246 93 1. Tegelijk verscheen bij Uitgeverij Hepar Bennekom, Bert Lever (red.) Abraham Kuyper herdacht. Oud eik en Duinen, 12 november 2020. | 64 pag. ISBN 978 90 9034 258 0. Beide titels €10,00 per stuk. Bestellen via a.c.flipse@vu.nl
 • Guido van den Berg, Een leven als vriend. Memoires van Syb de Lange (1930-2018), dominee, studentenpredikant 96 pag. | met illustraties | €17,50 | ISBN 978 90 77246 92 4 Bestellen: guidovandenberg26@gmail.com
 • Yaser Ellethy, Islam en de democratische rechtsstaat. VDE-Europalezing 2020. 22 pag. | €10,00 | ISBN 978 90 77246 91 7
 • Marinus van Hattum (red.), Hoor mijn zoon! Willem Bilderdijk's vermaningen aan zijn zoon Lodewijk Willem. 80 pag. | illustraties | €15,00 | ISBN 978 90 77246 90 0
 • Marinius de Jong and Jessica Joustra (ed.) Generous Calvinist. A Liber Amicorum for Richard J. Mouw on the occasion of his honorary doctorate awarded by the Theologische Universiteit Kampen. 120 pag. | ISBN 978 90 77246 89 4. Niet in de handel.
 • Geerten Waling, Over de culturele voorwaarden voor de democratie. VDE-Europalezing 2018. 20 pag. | €10,00 | ISBN 978 90 77246 88 7
 • Rick Honings & Marinus van Hattum (red.), Mijn tranen stromen nog. Willem Bilderdijk & Katharina Wilhelmina Schweickhardt over de dood van hun kinderen, 174 pag. | met illustraties | €17,50 | ISBN 978 90 77246 87 0
 • Anne Nieuwenhuis † (2017) & Annemarie Vels Heijn, Bolgewassen Verbeeld. Honderd Sterstukken uit de CollectieNieuwenhuis. Derde druk. 126 pag. | met illustraties | €29,75* | ISBN 978 90 77246 79 5 Bestellen
 • Sjenitzer, Tineke

 

 

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, en stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 5,25 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met een * is dat bedrag € 8,50.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Contact

info (at) zaakhaes (punt) nl

 

Oorspronkelijk webontwerp en -bouw: Jannie de Groot

Terug naar boven

Terug naar welkomstpagina