Theologie en (lokale) kerkgeschiedenis

Aalders uit Mitling-Mark

Verzamelde opstellen onder redactie van M.J. Aalders

2007 | 250 pag. | geïllustreerd | € 35,00* | ISBN 978 90 77157 06 0

 

Aalders, dr. Maarten J.

'Maar waarlijk, zou God op aarde wonen?'

Bij het afscheid van de kerk aan de Hand naar Leiden

Amstelveen 2013 | € 12,50 | ISBN 978 90 77246 60 3

 

Adriaans, Hanneke

Overzicht van het onderzoek naar de geschiedenis van de lutherse Belijdenissluiers en de kleding, accesoires en gebruiken bij bevestiging

36 pag. | formaat A4 | met illustraties | Bestellen en info: Hanneke Adriaans

 

Kloppenburg, Wim

Liederen van het vroom gemoed. Klinkende getuigenissen uit een bewogen eeuw

2010 | 160 pagina’s met cd met muziekvoorbeelden uitgevoerd door de Matinencantorij | € 27,50 | ISBN 978 90 77246 43 6

 

Kollaard, U.H.

Op zoek naar de verloren waarheid

2002 | 170 pag. | € 17,50 | ISBN 90 80518 07 7

 

Kuijpers, G.

Abraham Kuyper over de mens

991 + 53 pag. | In kopie beschikbaar | € 75,00* | 1998

 

Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651). Studies over het vertaalde werk van een presbyteriaanse puritein

Studies onder redactie van W.J. op ’t Hof en F.W. Huisman

Eindredactie F.W. Huisman

EON Pers Amstelveen | 2013 | ISBN 978 90 77246 62 7 | NUR 694. 543

pag. 46 illustraties | bibliografie, bijlagen en register van persoonsnamen

€ 45 + € 5 verzendkosten | Bestellen via website@ssnr.nl (Zie www.ssnr.nl/love)

 

 

Bestellen

 

Maak het genoemde bedrag,

incl. de portokosten over op IBAN:

 

ING NL 66 INGB 0000 962 042

t.n.v. De Zaak Haes Amstelveen

onder vermelding van de titel

 

Vermeld duidelijk uw adresgegevens, of stuur tegelijkertijd een e-mail aan: info@zaakhaes.nl

 

Portokosten

Tel bij het bedrag voor het boek € 4,50 op voor de portokosten.
Voor boeken gemerkt met een * is dat bedrag € 6,00.

 

= Niet in de handel, neem contact op

= uitverkocht

 

Boekhandel

Mail voor de voorwaarden

 

Contact en meer

E-mail: info@zaakhaes.nl

Kamer v Koophandel 33 29 60 53

 

 

Webontwerp en -bouw

Jannie de Groot